Chemical Engineering

صبح تان روشن باد دلتان روشن تر لب تان پرلبخند کام تان شیرین تر بر بساطِ همه تان، عشق فراوان باشد

معرفی رشته نانو شیمی

نانوشیمی


1.میزان پذیرش دانشجو در سال گذشته در رشته های مرتبط با علم و فناوری نانو

در سال گذشته جمعاً 42 دانشجو در رشته های علوم و فناوری نانو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس ، صنعتی سهند تبریز، کاشان ، پژوهشگاه مواد و انرژی پذیرفته شدند. همچنین امسال دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع دکتری در رشته های نانومواد، نانو الکترونیک، نانو بیو، نانومهندسی شیمی و نانو شیمی، اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ظرفیت11نفر، ارائه دهنده رشته مهندسی شیمی با گرایش نانو درمقطع کارشناسی ارشد بوده است. همچنین این دانشگاه در گرایش نانوپلیمر،8 دانشجو جذب نموده است.

2. ویژگیهای مهم ومنحصر به فرد علوم و فناوری نانو با رویکرد شیمی

برای شروع بهتر است تعریفی عام از علم و فناوری نانو داشته باشیم. این فناوری پدیده هزاره سوم می باشد و ورود به این عرصه اجتناب ناپذیر است. در واقع در این زمینه نمی توان به عنوان رشته جدیدی معرفی کرد بلکه رویکردی جدید به کلیه علوم و فنون موجود در مقیاس نانو است.

فناوری نانو علمی فرا رشته ای است و ما می خواهیم از این مقیاس به کلیه علوم و فنون از جمله علوم محض، فنی مهندسی، پزشکی،غذایی وغیره نگاه کنیم. ازآنجایی که مشکلات،پیچیدگی ومسائل اخلاقی به دلیل شبیه سازی انسان ، گیاه وحیوان دراین محدوده به وجود خواهد آمد، ضرورت همکاری علوم نظری از نظر مسائل حقوقی در این فناوری ضروری می نماید.

اگر از دیدگاه شیمی و مهندسی شیمی به فناوری نانو نگریسته شود، می توان گفت رشته نانوشیمی تقریباً در تمامی علوم و فنون به کارمی رود. به عبارت دیگردر زمینه های مختلفی ازجمله سوخت، پلیمر،رنگ، سوخت وساز، پوشاک، دارو،غذا و به طور کلی هر آنچه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط می شود، می توان از مزایای این فناوری بهره جست. به طور کلی توجه به کلیه علوم و فناوری های موجود در مقیاس نانو و کار و تولید در این مقیاس برای دستیابی به فرآورده های با کیفیت و کمیت بهتر به عبارتی ارزانتر، محکمتر، سبکتر و کاراتر می باشد.

3. گرایش های رشته نانو شیمی

یکی از مشخصه های علم شیمی و مهندسی شیمی،شناخت علم مواد و مهندسی مواد است که در علوم محض، مطالعه و پژوهش در مهندسی شیمی ، تولید انبوه مورد نظر است. از دیدگاه شیمی دانان، گرایش های این رشته می تواند همان گرایش های شیمی آلی ، معدنی ، تجزیه و شیمی فیزیک باشد که در مقیاس نانو مطالعه و بررسی می گردد تا نتایج یافته های جدید خود را برای انبوه سازی در مورد خاص به مهندسان مربوطه ارائه کنند. ازدیدگاه مهندسان شیمی، این گرایش ها بسته به نوع نیازهای جامعه و توانایی برآوردن آن نیازها می تواند به طور متفاوت دسته بندی شود. درکشورماهمان طورکه اشاره شد،پتانسیلهای خوبی درزمینه مطالعه پلیمرورنگ وغیره وجود دارد.

4. سرفصل های دروس این رشته

سرفصل های درسی، شامل دروس اصلی وانتخابی ( به ترتیب20و12واحد) جمعاً 32واحد آموزشی

پژوهشی است که با تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه ارائه می شود. در ذیل جدول دروس این رشته آورده شده است:

دروس انتخابی

پدیده های انتقال در نانو 3 واحد

ترمودینامیک آماری 3 واحد

بیونانو تکنولوژی 3 واحد

پدیده های سطحی درمقیاس نانو 3 واحد

ساخت وکاربرد مواد نانو 3 واحد

شیمی و تکنولوژی نانو 3 واحد

شبیه سازی در مقیاس نانو 3 واحد


دروس تخصصی

ریاضیات پیشرفته درنانوتکنولوژی 3 واحد

مکانیک کوانتومی 3 واحد

اصول نانو تکنولوژی 3 واحد

سمینار 3 واحد

گذراندن این رشته در دانشگاه به این صورت است که، در ابتدای دوره 12 واحد( 9واحد اصلی و3 واحد انتخابی ) به وسیله دانشجو اخذ شده و در ادامه به همراه گذراندن دیگر واحدهای آموزشی، استاد پروژه و برنامه آموزشی دانشجو مشخص می گردد.

با توجه به عناوین دروس به نظر می رسد برای ورود به دنیای نانو پایه علمی قوی و به خصوص آشنایی با کوانتوم، ریاضی و شیمی محض ضروری است.

5. زمینه اشتغال فارغ التحصیلان

دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته می توانند درصنایع و مراکز به خصوص دربخش های تحقیق و توسعه ای که فارغ التحصیلان رشته شیمی ومهندسی شیمی را می پذیرند، مشغول به پژوهش شوند.

پروژه 9 واحد
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ساعت 12:45  توسط  میلاد محمدی - حامد طاری بخش  |